210 67 76 456
Εγγυήσεις

Όροι εγγύησης:

 

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας

τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας.

 

Τα προϊόντα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης

και από εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.

 

Ή εγγύηση καλύπτεται πάντα από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο

και σύμφωνα με τους όρους και την διάρκεια που ορίζει ο κατασκευαστής.

 

Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή

από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος,

εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 

Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.

Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)

Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή